Close

Utbildningar

NLE har certifierade truckinstruktörer för samtliga typer och truckstorlekar. Vi är anslutna till TYA som är ett samarbetsorgan mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer i transportsektorn. Efter genomgången utbildning av praktiska och teoretiska kunskaper utfärdar vi utbildningsbevis som ger den anställde behöriget enligt de lagar och krav som gäller på arbetsplatsen.

Utmana oss. Låt NLE bli din nästa entreprenadpartner.