Close

Simulering

Att simulera produktion är en bra metod för att dimensionera utrustningar korrekt och som underlag för riktiga investeringsbeslut. Syftet kan vara att anpassa enhetens kapacitet och processer till att bättre motsvara grundbelastningen. För att genomföra simuleringen använder vi en extern programvara och kundens produktionsdata. Vid presentation av resultatet kan vi även presentera lösningsförslag.

Utmana oss. Låt NLE bli din nästa entreprenadpartner.