Close

Entreprenader

Vi tar ansvar för hela processen med arbetsledning, personal och administration.

 • Västberga allé 9, 126 30 HÄGERSTEN

 • 08-586 320 00

 • info@nordiskentreprenad.se

Entreprenader inom industri och logistik är det snabbast växande området inom bemanning. Att omvandla fasta kostnader till rörliga ger bättre kontroll på företagets logistikkostnader och en högre kapacitet och flexibilitet än vad som är möjligt i egen regi. Vi tar ansvar för hela processen med arbetsledning, personal och administration och garanterar de höga servicenivåer som verksamheten kräver.

En mindre funktion eller avdelning är ofta en lämplig start för att skaffa sig erfarenhet av outsourcing.

Arbetet startar med en analys av funktionens processer vilken resulterar i en offert baserad på styckepriser. Prissättingen sker ofta per enhet, vikt eller lastbärare. Vårt sätt att arbeta är anpassat till kundens verksamhet och ger oftast en högre produktivitet än vad som är möjligt i egen regi.

Varför styckepriser?

 • Högre Kapacitet och flexibilitet (genom större logistikorganisation)
 • Lägre fasta kostnader
 • Specialistskompetens
 • Kontrollerad process med avtalade servicenivåer

Vårt ansvar

 • Kvalitetssäkrad process
 • Arbetsledning, planering och administration
 • Rekrytering, personalfrågor
 • Dokumentation
Utmana oss. Låt NLE bli din nästa entreprenadpartner.