Close

Metod

Arbetet startar med en analys av funktionens processer vilken resulterar i en offert baserad på styckepriser. Prissättingen sker ofta per enhet, vikt eller lastbärare. Vårt sätt att arbeta är anpassat till kundens verksamhet och ger oftast en högre produktivitet än vad som är möjligt i egen regi.

Läs mer

Vision

NLE är ett oberoende företag med korta beslutsvägar. Oberoendet garanterar att vi alltid intar kundens perspektiv vid upphandling av bl.a. transporter och 3PL-tjänster. Vi tror att vår mindre organisation är till fördel då våra kunder får snabba och raka besked.

Läs mer

Tjänster

NLE är en flexibel kort- och/eller långsiktig förstärkning till ditt företag. Vi erbjuder entreprenad-, konsulting-, management-, bemannings- och rekryteringstjänster utifrån ert perspektiv. Anlita NLE; ett bemanningsföretag med bred kompetens.

Kontakta oss gärna

Utmana oss. Låt NLE bli din nästa entreprenadpartner.